Saturday, May 16, 2009

Pengenalan • MATLAMAT SEKOLAH

  Menunaikan perintah Allah dalam menegakkan syiar Islam
  Mendokong cita-cita pembentukan peribadi muslim mukmin
  Menyediakan ruang untuk anak-anak kita melanjutkan pelajaran
  mereka ke peringkat yang lebih tinggi dalam pelajaran agama Islam,
  Bahasa Arab, Al-Qur’an dan akademik
  Melahirkan ilmua Islam dan insane kamil yang berjiwa Islam dan mempunyai
  ulum akademik yang lengkap
  Membentuk dan melaksanakan konsep bersepadu dalam pendidikan Islam
  selaras dengan pelajaran akademik

No comments:

Post a Comment